Genomineerde Venrayse Ondernemersprijzen

De Venrayse Ondernemersprijzen (VOP) kregen dit jaar een nieuwe opzet. De organisatie heeft dit besloten naar aanleiding van een grondige evaluatie en geluiden uit het Venrayse ondernemersveld. Samen met enkele ondernemers werden de koppen bij elkaar gestoken en werd een nieuw plan uitgewerkt.

Nominaties
Een van de conclusies was dat het aantal nominaties te groot was. “We willen terug naar kandidaten die écht het onderscheid maken. De oude opzet was toe aan een frisse wind, tot die conclusie kwamen we al snel”, aldus Edwin Keijsers een van de ondernemers die gevraagd werd om mee te denken over een nieuwe opzet. “De nominaties werden aangedragen door de Venrayse ondernemersverenigingen. Zo kreeg je uit elke sector een kandidaat aangereikt, waardoor er soms appels met peren werden vergeleken. Dit wilden we sowieso verbeteren.” In de nieuwe opzet mocht iedereen een Venrays bedrijf nomineren tot 1 oktober 2021.

Gelukkige
En ja, wij zijn een van de gelukkige genomineerden, samen met nog drie andere ondernemers. Wij kijken uit naar deze leerzame en leuke periode met als afsluiter de avond in Schouwburg Venray op 6 januari 2022. Graag willen wij iedereen die ons heeft voorgedragen als genomneerde hiervoor bedanken.